Đóng góp cho xã hội

Ocean tận dụng các kỹ thuật – bí quyết đã tích lũy được qua nhiều năm

để thực hiện giáo dục đào tạo thúc đẩy sự tự lập cho những thanh niên trẻ,

là những người sẽ gánh vác tương lai của khu vực Châu Á.

Nằm trong chuỗi hoạt động đóng góp cho xã hội quốc tế,

hiện nay chúng tôi đang hợp tác với trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng – Việt Nam

tổ chức các buổi hội thảo và thực hiện các hoạt động hỗ trợ.

Thông tin được đăng tải trên trang chủ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (chính giữa) và cán bộ nhân viên công ty chúng tôi

Quang cảnh bên ngoài Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quang cảnh buổi hội thảo

Tặng cây hoa anh đào cho Đại học Kiến trúc Đà Nẵng