Giới thiệu công ty

Bản đồ hướng dẫn đường đi

Đi bộ khoảng 10 phút từ ga Gakugeidaigaku theo tuyến Tokyutoyo hoặc từ ga Musashi Koyama theo tuyến Tokyu Meguro
[Trụ sở chính] 4-14-17, Megurohoncho, Meguro-ku, Tokyo
TEL.+81-3-5722-4128(Tiếp tân) FAX.+81-3-5722-2811